Zgłoszenie serwisowe

Firma

Miejscowośc

Ulica

Kod pocztowy

Osoba zgłaszająca (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu

Produkt

Nr seryjny

Nr faktury

Data zakupu

Opis usterki

Biuro

Zapraszamy do kontaktu . Nasi pracownicy oczekują na pytania dotyczące problemów technicznych jak i eksploatacyjnych naszych produktów.

71-130 Szczecin
Wieniawskiego 21
Infolinia: 801 00 33 00
Fax: 91 487 43 57

E-Mail: info@prezenter.pl
Web: http://nordweco.pl