Dofinansowanie MEN na pracownie przyrodnicze 2021

Rezerwa oświatowa 2021

Rezerwa Oświatowa 2021 to dofinansowanie z MEN  umożliwiające pozyskanie dodatkowych środków dla szkół oraz samorządów, które można spożytkować na potrzeby związane z wdrażaniem reformy edukacji. W roku 2021 roku w rozporządzeniu uwzględniono jednak wzmocnienie i wsparcie małych szkół, zmiany w finansowaniu szkół dla dorosłych oraz zmiany uwzględniające częściowe zamknięcie szkół w okresie pandemii. W 2021 roku subwencja oświatowa ma wynieść ponad 52 mld złotych ( to o ponad 2 mld więcej niż w zeszłym roku).

Wykorzystanie dofinansowania pozwala na innowacyjne wyposażenie pracowni w szkole a nowoczesne pomoce, sprzęt i akcesoria pozwolą uczniom doświadczyć wiedzy. Dzięki nowoczesnym pomocom edukacyjnym zakupionym ze środków z dofinansowania, poprawia się przede wszystkim jakość kształcenia uczniów i warunki pracy nauczycieli. W przypadku większości kryteriów podziału środków Rezerwy Oświatowej od wnioskującego nie jest wymagany żaden wkład własny. Oznacza to, że całość wydatków finansowana jest przez MEN.

rezerwa

Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2021 r. dedykowane jest placówkom, które w roku bieżącym doposażyły lub zamierzają doposażyć szkolne pracownie przyrodnicze. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach tego zadania można wnioskować o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;
  • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.
 

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePuap na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 31 maja 2021 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Pobierz gotowy wniosek

Pobierz wniosek Premium
laboratorium przyrodnicze mobilne

Dostosuj wniosek do swoich potrzeb

(możliwość dowolnej konfiguracji)

Pobierz wniosek na przyrodniczą pracownię 3D

Gotowy wniosek


Pobierz wniosek na oprogramowanie

Dostosuj wniosek do swoich potrzeb

(możliwość dowolnej konfiguracji)

Chcę się dowiedzieć więcej

Dofinansowanie - pracownie przyrodnicze

Masz pytania? Napisz do nas