Usługi

Przeglądy serwisowe sprzętu audiowizualnego zainstalowanego w placówkach oświatowych

Spółka NORDWECO to wieloletni integrator systemów audio-wideo wspomagających procesy edukacyjne. Jako firma działająca na rynku od ponad 30 lat wielokrotnie otrzymujemy zlecenia naprawy urządzeń AV, między innymi projektorów multimedialnych, których stan wskazuje na brak jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Zapchane, nie czyszczone filtry powodują pogorszenie przepływu powietrza chłodzącego lampy co w konsekwencji znacznie skraca ich żywotność. Generuje to niepotrzebne zwiększenie kosztów eksploatacji urządzeń. Podobnie sprawa wygląda z innym sprzętem audiowizualnym, na którego konserwację zwykle personel szkoły nie ma czasu.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, firma Nordweco oferuje kompleksowe przeglądy konserwacyjne sprzętu AV zainstalowanego w placówkach edukacyjnych, m.in.:

– pracownie językowe

– projektory multimedialne

– tablice interaktywne

– monitory interaktywne

– interaktywne „dywany”

– sprzęt nagłośnieniowy

– inny sprzęt elektroniczny


Forma oferowanych usług jest dostosowywana do potrzeb klienta. Może to być usługa jednorazowa w zakresie przeglądu zestawów sprzętu zainstalowanego w klasach. Dotychczasowe  doświadczenia wykazują, że w tym wariancie najczęściej wybierany zakres usługi to:


            – czyszczenie filtrów w projektorach

– czyszczenie zewnętrznych elementów projektorów i układów optycznych

– regulacja geometrii obrazu

– sprawdzenie liczników czasu pracy lamp i jasności świecenia

– sprawdzenie sprawności kabli sygnałowych – VGA, HDMI, audio itp.

– kontrola stanu technicznego instalacji

– sprawdzenie poprawności działania i kalibracja tablic

– sprawdzenie poprawności działania monitorów interaktywnych i sprzętu audio

– sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania

– kontrola poprawności funkcjonowania pracowni językowych

– raport z przeprowadzonego przeglądu z uwagami i zaleceniami dotyczącymi wykrytych niesprawności sprzętu


Inną formą współpracy może być cykliczna kontrola sprzętu w ramach abonamentu – przez okres obowiązywania umowy do obowiązków Nordweco będzie należało dbanie o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, zgłaszanie usterek sprzętu, wymagających ingerencji serwisu producenta oraz pomoc w ich usuwaniu.

Cennik

Jednorazowe sprawdzenie sprawności i konserwacja urządzeń multimedialnych we wszystkich klasach w placówce.

Zakres:

– czyszczenie filtrów w projektorach

– czyszczenie zewnętrznych elementów projektorów i układów optycznych

– regulacja geometrii obrazu

– sprawdzenie liczników czasu pracy lamp i jasności świecenia

– sprawdzenie sprawności kabli sygnałowych – VGA, HDMI, audio itp.

– kontrola stanu technicznego instalacji

– sprawdzenie poprawności działania i kalibracja tablic

– sprawdzenie poprawności działania monitorów interaktywnych i sprzętu audio

– sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania

– kontrola poprawności funkcjonowania pracowni językowych

– raport z przeprowadzonego przeglądu z uwagami i zaleceniami dotyczącymi wykrytych niesprawności sprzętu

– w przypadku sprzętu zamontowanego powyżej 3,5m cena jest ustalana indywidualnie

 

Umowa abonamentowa obowiązująca przez 1 rok. Płatność miesięczna. Przykładowo: szkoła posiada 10 klas z wyposażeniem audiowizualnym x 393,60 zł brutto/za klasę = 3 936,00 brutto rocznie. Koszt miesięczny wyniesie 328,00 zł brutto.

Zakres:

– dwukrotny przegląd i konserwację sprzętu w każdej sali w ciągu trwania Umowy

– wszystkie czynności zawarte w Wariancie 1

– bezpłatna pomoc telefoniczna w razie problemów ze sprzętem udzielana w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Umowa abonamentowa obowiązująca przez 1 rok. Płatność miesięczna. Przykładowo: szkoła posiada 10 klas z wyposażeniem audiowizualnym x 455,10 zł brutto/za klasę = 4 551,00 zł brutto rocznie. Koszt miesięczny wyniesie 379,25 zł brutto.

Zakres:

– dwukrotny przegląd i konserwację sprzętu w każdej sali w ciągu trwania Umowy

– wszystkie czynności zawarte w Wariancie 1

– bezpłatna pomoc telefoniczna w razie problemów ze sprzętem udzielana w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

– w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie, bezpłatna wizyta w szkole w czasie do 48 godzin w dni robocze.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij swoje zapytanie

Napisz do nas