Produkty

Mobilne laboratorium przyrodnicze

ScienceBus – mobilne laboratorium przyrodnicze

ScienceBus to odpowiedź na szkolne potrzeby mobilnego i modularnego wyposażenia pracowni przedmiotowych. Znajdują się tam różnego rodzaju pomoce naukowe oraz sprzęty, które znacznie ułatwią naukę z tego zakresu. Mobilne pracownie przyrodnicze nie są jednak wyłącznie częściowym wyposażeniem, to samodzielne laboratoria na kółkach, które można przemieszczać między wybranymi salami, czy także zabierać ze sobą na świeże powietrze. Jest to na pewno dużym urozmaiceniem dla uczniów, którzy mogą w nowoczesny sposób uczyć się przedmiotów ścisłych i nie tylko.

Moduły przedmiotowe umożliwiają nauczanie z poniższych dziedzin:
Mobilne laboratorium przyrodnicze
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Optyka
 • Akustyka i rozchodzenie się fal
 • Magnetyzm i elektrostatyka
 • Elektryczność
 • Chemia podstawowa
 • Chemia zaawansowana i elektrochemia
 • Fizjologia roślin
 • Nauka o Ziemi
 • Biologia

Wyposażenie pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej i średniej

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie eksperymentów z różnych dziedzin naukowych, takich jak biologia, fizyka czy chemia. Może być również doposażony w zestawy czujników oraz zestaw przeznaczony do nauki robotyki. Sprawia to, że w zupełnie inny sposób będzie odbierana przez uczniów pracownia przyrodnicza. Pomoce naukowe na pewno zostaną docenione przez osoby, które najwięcej zapamiętują z praktycznych działań i być może przyswoją dzięki eksperymentom większą wiedzę. Aby zapewnić zestawowi jak najdłuższą sprawność, elementy są przechowywane w tacach wyłożonych anty-wstrząsową pianką, która skutecznie je chroni przed uszkodzeniami. W ten sposób każda pracownia przyrodnicza w szkole zyskuje wyposażenie na miarę potrzeb swoich uczniów, które pozostanie z nimi przez wiele lat. Warto jednak pamiętać, że w zależności od przedmiotu powinno się wymieniać pomoce naukowe. Pracownia przyrodnicza służy bowiem do nauczania wielu przedmiotów ścisłych i warto, by nauczyciel był przygotowany nawet na najtrudniejszy temat.

Pracownia przyrodnicza – wyposażenie kompatybilne z innymi zestawami

ScienceBus, czyli laboratorium przyrodnicze mobilne, może być wyposażone w różne zestawy wyposażenia (chemia/fizyka itp.), zamiast zakupu całości, możesz dostosować go do swoich potrzeb. W przyszłości ScienceBus może być również doposażony o inne elementy, których obecnie nie ma na rynku – będzie z nimi w 100% kompatybilny.

Opis modułów

Ikona Zatwierdzenia

AKUSTYKA

Zestaw pozwala analizować i uważnie obserwować podstawowe zasady akustyki poprzez badanie zjawisk propagacji fal mechanicznych w powietrzu i ich wpływu na obecne w pobliżu ciała. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonywania różnych eksperymentów dotyczących następujących zagadnień: - propagacja fal mechanicznych w powietrzu; - powstawanie fal mechanicznych; - częstotliwość fali mechanicznej; - zjawisko rezonansu; - zjawisko ciśnienia akustycznego. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Ikona Zatwierdzenia

ELEKTRYCZNOŚĆ

Zestaw pozwala analizować, obserwować i eksperymentować z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi energii elektrycznej poprzez budowę szeregowych i równoległych obwodów elektrycznych, poznawanie podstawowych elementów elektronicznych, pomiar za pomocą multimetru prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym oraz wiele innych doświadczeń. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne pomoce naukowe i instrukcję obsługi do wykonania 15 eksperymentów, które dotyczą następujących zagadnień: - podstawowe elementy obwodu elektrycznego; - obwody szeregowe i równoległe; - dzielniki prądu i napięcia; - pomiar prądu i napięcia obwodu elektrycznego. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Ikona Zatwierdzenia

TERMODYNAMIKA

Zestaw pozwala analizować i obserwować wiele podstawowych zasad termodynamiki dzięki badaniu zjawisk rozszerzania się różnych materiałów obecnych w naturze, przewodności cieplnej i wielu innych. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonania 15 doświadczeń, które dotyczą następujących zagadnień: - przenikanie ciepła; - izolacja cieplna; - równowaga termiczna płynów heterogenicznych; - ciepło właściwe ciał stałych; - pomiar stałej czasowej termometru. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Ikona Zatwierdzenia

OPTYKA

Zestaw pozwala analizować i obserwować wiele podstawowych zasad optyki geometrycznej dzięki badaniu zjawisk odbicia i załamania promieniowania świetlnego, poznawaniu typów soczewek i wielu innych. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonania 15 doświadczeń, które dotyczą następujących zagadnień: - ogniskowa; - równania cienkich soczewek; - powiększenie; - mieszanie promieniowania świetlnego; - systemy optyczne: mikroskop i teleskop; - pryzmat: kompozycja światła; - zjawisko powstawania cienia. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Ikona Zatwierdzenia

NAUKI PRZYRODNICZE

NAUKI PRZYRODNICZE: Zestaw pozwala analizować, obserwować i eksperymentować z niektórymi podstawowymi zasadami obowiązującymi w chemii, biologii i anatomii, poprzez badanie kwasów i zasad, elektrolizę, osmozę itp. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonania 15 eksperymentów, po 5 z każdej dziedziny nauki: CHEMIA - zasada zachowania masy; - badanie kwasów i zasad za pomocą pH-metru; - elektroliza; - badanie i budowa baterii; ANATOMIA - anatomia komórek zwierzęcych i roślinnych; - anatomia ludzkiego ciała; - anatomia owadów pod mikroskopem; - anatomia roślin pod mikroskopem; BIOLOGIA - osmoza - kapilarność - chromatografia - kiełkowanie Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw chemicznych. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Ikona Zatwierdzenia

MECHANIKA

Zestaw pozwala analizować, obserwować i eksperymentować z niektórymi podstawowymi zasadami mechaniki poprzez badanie dźwigni, sworzni, sprężyn i innych elementów mechanicznych. Zestaw zawiera niezbędne pomoce naukowe i instrukcję obsługi do wykonania 15 eksperymentów dotyczących następujących zagadnień: - precyzyjny pomiar za pomocą suwmiarki; - pomiary gęstości i obliczanie objętości ciał stałych; - korzystanie z prostych maszyn, takich jak dźwignie i koła pasowe; - badanie i pomiar sił; - eksperymenty na płaszczyźnie pochyłej; - zasada wahadła; - pomiar ciśnienia płynu i gazu; - mechanika wody poprzez łączące się ze sobą jednostki i zasada Archimedesa. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Galeria realizacji

Poznaj opinie
naszych
zadowolonych Klientów

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij swoje zapytanie

Napisz do nas